بهار

تا رسیدن بهار سه قدم مانده و بس ! کسی نمی دونه چی در انتظارشه و خوش شانس زندگی می کنه یا بد شانس؟!

دلم برای دونستن فردا می طپه ،دلم میخواد برم پیش یک فالگیر خوب ، یکی که واسم از فرداهای خوب بگه و ...

نگید دم غنیمت بشمار که نگرانی بی فایده و دست تو از تغییر سرنوشت کوتاه است.

دلم بدجوری گرفته و نگرانم ...

خدایا رحم کن!  

/ 0 نظر / 6 بازدید