توقع

یک آقای مسن با عصا و کلاه بافتنی و کت رنگ و رو رفته و شلوار گشاد شما را یاد چی میندازه؟آدم فقیر،مظلوم ،روستایی ...؟

توقع چه جور کلامی ازش دارید ؟تند و تیز و طلبکارانه ؟متواضعانه ؟ این آدم اومد به اتاق ویزیت برای پرسیدن آدرس .ازش خواستم از منشی بپرسه.و جواب داد تو اینجا چه کاره ای بیکار نشسته ای و حقوق می گیری!امروز بین مردم ما بغرنج ترین مسئله همین در آمد ماهیانه است و دیگر هیچ!

بهترین برخورد را در اورژانس طبقه متوسط دارند.طبقه فقیر از تو طلب دارن بخاطر نداریشون و طبقه ثروتمندهم از تو طلب دارن بخاطر داشته هاشون!!!

طبقه متوسطی که تو کشور ما به تدریج داره از بین میره ...!

/ 0 نظر / 6 بازدید