گناه رسانه ای

دیگه همه جریان بیمار های بیمارستان امام خمینی را می دانند.اما یک چیزی که برای خیلی ها عجیب بود مطرح کردن اخراج راننده و خدمه بیمارستان بود.اگه بیمارستان بوده باشین می دونید که خدمات و راننده ها برای انجام یک کار تا سه بار ازشون خواسته میشه !و بهیچ عنوان آدمای خودکاری نیستند!حالا چطور شده که چند تایی با هم فداکاری کردن تا بیمارستان را از شر مریضایی که پول نمیدن و درد سرشون هم زیاده خلاص کنن معلوم نیست ! شاید بهشون گفتن اگه نبرین از حقوق خبری نیست و دیگر هیچ.

به نظر هر آدم سیاستمداری خدمه ها عامل اصلی بوده اند!

من هم تصمیم گرفتم برای حل و فصل سریع مشکلات ،سریع برم علوم سیاسی بخونم!

/ 1 نظر / 5 بازدید