شایدها و بایدها

اگه یکی به شما بتازه و با لحن طلب کارانه با شما صحبت کنه شما یا حسابی از اعصابتون مایه میذارید و جوابش رو میدید یا کوتاه میاین و سعی در فیصله دادن موضوع می کنید ولی اونچه که مسلمه دفعه بعد کارش رو به سرعت انجام میدین  و از درگیری باهاش می ترسین. پس بیشتر محترمه تا زیانی به کسی نرسونه. ولی اگه طرف شما فهمیده  و آرام و با گذشت باشه هر دفعه شما نسبت به اون پرروتر میشین و پر توقع تر و اونکه آگاه ترو با حیاتره ، تو جامعه فعلی ما بیچاره تره!!!

/ 0 نظر / 10 بازدید