زیبایی

زیبایی یک حسه! حسی که میشه از خودت داشته باشی یا از دیدن آدمای دیگه بهت دست بده.و نسبی است.بله نسبیه نه مطلق!گاه به نظر تو و گاه دیگری، چیزی یا کسی زیبا میاد ولی گاهی دید ما نسبت به زیبایی بدجوری دگرگون میشه و جاشو به چیزای عجیب و رنگ های غریب و حالت هایی شاید فضایی میده!

مثل امروز و پوشش ما، با گل سر های بزرگ و نتراشیده و شال های پف کرده و رنگ موهای خاص و مانتوهای نه چندان راحت و ...خلاصه دیگه زیبایی هم در میان ما مرده، حجاب که هیچی، حجاب به نظر من چادر و روسری نیست. حجاب همون تی شرت و شلوار لی با موهای ساده پسرا و موهای دم اسبی دختراست که بی تکلف و فراجنسیتی کنار هم کار می کنند و زندگی می کنند و گاهی عشق هم می ورزند. حجاب، سادگیه و چشمهای آرام من و تو که به دنبال نگاه دیگری نیستیم. حجاب داشتن رتبه آخر مصرف لوازم آرایش و جراحی زیبایی است. حجاب افزایش ساعت مطالعه است و حجاب احترام به دیگران است و حق دیگری را ضایع نکردن...

یعنی میتونم دخترم را اینجور بار بیارم!؟

/ 0 نظر / 10 بازدید