عزیزترین ها

اسفند عزیزترین ماه سال است وقتی سال داره تموم میشه و اردیبهشت عزیزترین ماه ساله وقتی سال شروع شده و فروردین  عزیزترین ماه سال است که هستی و آفرینش به ظهور میرسند و ...

نمی تونم بین همه آنچه هست انتخاب کنم عزیزترین ها و بهترین ها را ...

سال به آخر نزدیک میشه و من مبهوت سرعت گذشتن عمرم و باورم نمیشه که سالهای جوانیم به تندی به آخر می رسند(به نظر کلیشه ای میاد؟  نه ! زندگی برای هر آدمی فقط یکبار تکرار میشه!) و دخترکم داره بزرگ میشه و قلبم برایش بیش از پیش می طپه.آخه اون قلب منه که جایی بیرون بدنم در حال طپیدنه و چه سخته هر لحظه دونستن وضعیت قلبم!باید بهش جی پی اس وصل کنم!!!

از نازنین اسفند عزیز به نازنین تک فرزند عزیزم رسیدم! آخه چیزای نازنین همه با هم به ذهن نزدیک میشن.

حالا تو اسفند عزیز باشی و دختر عزیز داشته باشی و توی تهرونت باد بیاد و بتونی کوهها رو ببینی...وای خدا اینهمه خوشبختی ...!ممنونم خدا جونم...

/ 0 نظر / 7 بازدید